Incasso

INCASSO

Indien de betaling van een factuur voor geleverde goederen of diensten uitblijft, dan helpt Advocatenkantoor Visser c.s. u bij het incasseren van uw vordering. Wij leggen namens u (conservatoir) beslag of gaan over tot een incasso kort-geding of (zo nodig) faillissementsaanvrage, teneinde uw belangen zeker te stellen, desgewenst gevolgd door een civiele procedure.