Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Visser c.s. is op meerdere rechtsgebieden actief.

Ons team van letselschade-specialisten, juridisch medewerkers en student-stagiaires is er altijd op gericht om onze cliënten zo goed mogelijk bij te staan; specialistische juridische kennis in een op service gerichte, vertrouwenwekkende omgeving.

Er is bij het beantwoorden van de veelgestelde vragen een selectie gemaakt (zie FAQ), gebaseerd op veel voorkomende onderwerpen op het gebied van letselschade kwesties. Mocht uw eigen vraag niet opgenomen zijn of niet/onvoldoende aan bod komen, neemt u dan direct contact met ons op om die vraag (ook op een ander rechtsgebied) beantwoord te krijgen; dit kan altijd via het contact formulier (zie Contact), per e-mail of telefonisch.

Onderstaand treft u een korte toelichting bij de diverse rechtsgebieden.

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT (LETSELSCHADE)

Door een verkeersongeval, arbeidsongeval of een medische fout kan er schade ontstaan waar een ander verantwoordelijk voor is. Advocatenkantoor Visser c.s. ondersteunt u bij het verhalen van deze schade. Wij adviseren u over de vraag wie aansprakelijk is, stellen aansprakelijk, helpen u bij het bewijzen/vaststellen  van de schade en bij het vorderen van de juiste schadevergoeding. Bij erkende aansprakelijkheid wordt de schade doorgaans vergoed door een verzekeraar. Wij staan u bij en treden namens u in overleg met de verzekeraar. Als het overleg staakt of een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt, starten wij -indien aangewezen- voor u een procedure. Binnen dit rechtsgebied treden wij in beginsel alleen op voor slachtoffers.

VERZEKERINGSRECHT

Advocatenkantoor Visser c.s. staat u bij als u een verzekeringsrechtelijk geschil heeft. Wij staan zowel assuradeuren (met name brand- en kostbaarheden), verzekeraars, tussenpersonen, als verzekerden bij.

ARBEIDSRECHT

Ons kantoor geeft u alle ondersteuning bij arbeidsrechtelijke geschillen tussen werkgevers en werknemers. Wij richten ons in eerste instantie zo veel mogelijk op het treffen van een regeling buiten rechte; indien aangewezen vindt er een mediation plaats of wordt er geprocedeerd. Wij hebben ervaring met het bijstaan van zowel werkgevers als werknemers bij (alle posities, Ondernemingsraad-leden, en ook directeuren van ondernemingen).

INCASSO

Indien de betaling van een factuur voor geleverde goederen of diensten uitblijft, dan helpt Advocatenkantoor Visser c.s. u bij het incasseren van uw vordering. Wij leggen namens u (conservatoir) beslag of gaan over tot een incasso kort-geding of (zonodig) faillissementsaanvraag, teneinde uw belangen zeker te stellen, desgewenst gevolgd door een civiele procedure.

SOCIALE ZEKERHEID

Ook op het gebied van de sociale zekerheid behartigen wij de belangen van onze cliënten.