Mediation

Mr. drs. C.M. Visser is meer dan 15 jaar actief op het terrein van mediation, hij richt zich met name op het gebied van de letselschade en het arbeidsrecht. Een succesvolle mediation met alle betrokken partijen (doorgaans: verzekeraar/slachtoffer, werkgever/werknemer) biedt een serieuze mogelijkheid aan alle partijen om een rechtsgang te voorkomen en behoedt partijen dan ook voor onnodige druk en kosten.

Voor bijna elk geschil bestaat een oplossing. Regelmatig is de spanning rond een geschil al zo hoog opgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen. De mediator brengt de communicatie weer op gang,  begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt partijen bij het maken van een stap vooruit. De tevredenheid van al de betrokken partijen is het primaire doel.

MEDIATON IN HET AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

In het aansprakelijkheidsrecht wordt bij letselschadekwesties steeds meer gebruik gemaakt van mediation. Als de onderhandelingen tussen het slachtoffer en de aansprakelijke verzekeraar moeizaam verlopen kan er gezocht worden naar een minnelijke regeling via mediation. Zowel mr. J.S. Top als mr. drs. C.M. Visser hebben positieve ervaringen met het begeleiden en bijstaan van cliënten in het kader van een mediation.