Archives

Gelukkig nieuwjaar + uitbreiding

Wij gaan uitbreiden! Per 1 januari 2017 werken we vanuit twee locaties: Prinsengracht 1087 en Prinsengracht 1103 Advocatenkantoor Visser c.s. wenst u vanuit beide locaties een gelukkig nieuwjaar!  

Lezing Whiplash Stichting Nederland door mr J.S. Top

Op 10 oktober jl. hield mr J.S. Top een voordracht voor de contactpersonen van de Whiplash Stichting Nederland (WSN). De lezing werd gehouden in het kader van de continue bijscholing van de contactpersonen. Recente jurisprudentie en artikelen kwamen aan bod. Onder andere het artikel van prof. dr. ir. Jac Wismans... Lees meer

Post-academische scholing

Mr. Steef Top is reeds een groot aantal jaren als auteur werkzaam voor Studiecentrum Kerckebosch, een post-academisch opleidingscentrum, dat zeer actief is op de markt voor opleidingen op het gebied van de personenschade.Als auteur heeft mr. Top vele studie(mid)dagen, cursussen etc. bedacht en daarvoor tevens de programma’s samengesteld en de... Lees meer

Afstudeerscriptie medewerker mr. E.M. Hijma

Eén van onze juridische medewerkers, mw. mr. E.M. Hijma heeft in februari 2014 de studie rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Privaatrecht, aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) afgerond met een afstudeerscriptie die als buitengewoon goed (8.5) werd beoordeeld. Een werknemer kan op grond van art. 7:658 BW zijn werkgever voor de door hem tijdens... Lees meer

Afstudeerscriptie oud-stagiaire mw. mr. I.D. Kerekes

Onze oud-stagiaire mw. mr. I.D. Kerekes rondde in augustus 2013 haar studie Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Privaatrecht, aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) af. Haar scriptie schreef zij  over de standaardisering van de kosten in de deelgeschilprocedure. Deze interessante scriptie kunt u lezen in het Tijdschrift Vergoeding Personenschade (TVP) of via deze link: www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/vergoedingpersonenschade/2014/2/TVP_1388-2066_2014_017_002_004.

Vliegramp vlucht MH17

Ons kantoor is benaderd door familieleden van de slachtoffers van de vliegramp met het vliegtuig van Malaysian Airlines.  De nabestaanden / vrienden  etc. zitten naast hun verdriet en rouw met vele praktische vragen rond het overlijden van hun dierbaren. Door ons kantoor is uiteraard al nagedacht over de aansprakelijkheid voor... Lees meer