Arbeidsrecht

ARBEIDSRECHT

Ons kantoor geeft u alle ondersteuning bij arbeidsrechtelijke geschillen tussen werkgevers en werknemers. Wij richten ons in eerste instantie zo veel mogelijk op het treffen van een regeling buiten rechte; indien aangewezen vindt er een mediation plaats of wordt er geprocedeerd. Wij hebben ervaring met het bijstaan van zowel werkgevers als werknemers bij (alle posities, Ondernemingsraad-leden, en ook directeuren van ondernemingen).