Archives

Afstudeerscriptie medewerker mr. E.M. Hijma

Eén van onze juridische medewerkers, mw. mr. E.M. Hijma heeft in februari 2014 de studie rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Privaatrecht, aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) afgerond met een afstudeerscriptie die als buitengewoon goed (8.5) werd beoordeeld. Een werknemer kan op grond van art. 7:658 BW zijn werkgever voor de door hem tijdens... Lees meer