Post-academische scholing

Mr. Steef Top is reeds een groot aantal jaren als auteur werkzaam voor Studiecentrum Kerckebosch, een post-academisch opleidingscentrum, dat zeer actief is op de markt voor opleidingen op het gebied van de personenschade.Als auteur heeft mr. Top vele studie(mid)dagen, cursussen etc. bedacht en daarvoor tevens de programma’s samengesteld en de docenten benaderd. Tevens treedt hij dan op als cursus-voorzitter.Dit najaar staan er weer drie cursussen geagendeerd. Op 10 november 2015: Europees recht en verkeersongevallen.Kerckebosch-151110-Europees recht en verkeersongevallen Op 25 november 2015: Letselschade & Sociale zekerheid.Kerckebosch-151125-Letselschade_SocialeZekerheid Op 2 december 2015: Actualiteiten Letselschade.Kerckebosch-151202-Actualiteiten Letselschade

 

Categorised in:

Comments are closed here.